Monthly Archives: Tháng Mười 2014

Mang thai tháng thứ 7 nghe nhạc gì để con thông minh?

tai nghe thai nhi tiptop kid

Mang thai tháng thứ 7 nên nghe nhạc thể loại gì, thời lượng bao nhiêu, nghe bằng thiết bị gì để sinh con thông minh vượt trội? Chúng tôi xin cùng các bạn tìm hiểu các thắc trên nhé! Khi bà bầu mang thai tháng thứ 7 (tuần 28 – 31) thì lúc này thai […]

Mang thai tháng thứ 6 nghe nhạc gì để con thông minh?

nhạc cho bà bầu, bà bầu nghe nhạc, cho thai nhi nghe nhạc

Mang thai tháng thứ 6 nên nghe nhạc thể loại gì, thời lượng bao nhiêu, nghe bằng thiết bị gì để sinh con thông minh vượt trội? Chúng tôi xin cùng các bạn tìm hiểu các thắc trên nhé! Khi bà bầu mang thai tháng thứ 6 (tuần 24 – 27) thì lúc này thai […]

Mang thai tháng thứ 5 nghe nhạc gì để con thông minh?

tai nghe thai nhi tiptop kid

Mang thai tháng thứ 5 nên nghe nhạc thể loại gì, thời lượng bao nhiêu, nghe bằng thiết bị gì để sinh con thông minh vượt trội? Chúng tôi xin cùng các bạn tìm hiểu các thắc trên nhé! Mang thai tháng thứ 5 (tuần 20 – tuần 24) được chia làm hai giai đoạn. […]

Mang thai tháng thứ 4 nghe nhạc gì để con thông minh?

tai nghe thai nhi tiptop kid

Mang thai tháng thứ 4 nên nghe nhạc thể loại gì, thời lượng bao nhiêu, nghe bằng thiết bị gì để sinh con thông minh vượt trội? Chúng tôi xin cùng các bạn tìm hiểu các thắc trên nhé! Thai nhi tuần thứ 16 (tháng thứ 4) đã có thể cảm nhận được những rung […]

.